complementaire zorg

Het ZonMW Signalement Ontwikkeling en implementatie evidence based complementaire zorg van maart 2014 vormde het startsein voor het onderzoek naar complementaire zorg in ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ-instellingen. De inventarisatie bestond uit de screening van ziekenhuiswebsites, een vragenlijst voor zorgprofessionals en groepsgesprekken met bestuurders, managers, artsen en verpleegkundigen in drie zorginstellingen.
Ruim 90% van de ziekenhuizen biedt een vorm van complementaire zorg aan. Het Louis Bolk Instituut en het Van Praag Instituut publiceerden  deze gegevens in hun eindrapport op basis van een eerste inventarisatie-onderzoek naar complementaire zorg in januari 2015. In totaal 308 ziekenhuisafdelingen bieden 16 verschillende vormen van complementaire zorg aan: o.a. acupunctuur, aromazorg, creatieve therapie, geleide visualisatie, haptonomie, hypnotherapie, massage, mindfulness, muziektherapie, ontspanningsoefeningen, osteopathie, therapeutic touch en yoga. Hetgeen opvalt is dat acupunctuur in nog geen 1% van de aangeboden interventies wordt toegepast.
Photo on <a href=”http://foter.com/re/c414c5″>Foter.com</a>
Photo on Foter.com